Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP): Přihláška pojištěnce

1.00 avg. rating (45% score) - 1 vote

Zde naleznete tiskopis přihlášky pojištěnce pro VZP. Pozor, toto není přihláška pro OSVČ, tu naleznete zde.

Jak se zaregistrovat:

Ke změně pojišťovny může dojít jen jednou za dvanáct měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.
Za přeregistraci se neplatí žádné poplatky.
Při registraci je potřeba se prokázat průkazem totožnosti potvrzujícím trvalé bydliště na území České republiky nebo trvání zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Tuto skutečnost musí prokázat i ten, za koho je plátcem pojistného stát (student – nezaopatřené dítě, důchodce, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce atd.). Osoby samostatně výdělečně činné předkládají ještě doklad o výši záloh na pojistné.
Potřebné dokumenty

doklad totožnosti (OP, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR),
studující – potvrzení o studiu (učiliště, střední či vysoké školy),
zaměstnanec – název a sídlo zaměstnavatele,
podnikatel –fotokopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce,
pracující v jiné zemi Evropské unie – vyplní čestné prohlášení o zaměstnání v cizině, po svém návratu doloží pracovní smlouvu a úhrady zdravotního pojištění v EU,
důchodce – potvrzení o přiznání důchodu,
nezaměstnaný v evidenci úřadu práce – doloží potvrzení z úřadu práce.

Přečteno 3749x

Napište komentář↑ Top