Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Exekuce a insolvence


Žádost o sepsání exekutorského zápisu

Zde najdete vzor žádosti o sepsání exekutorského zápisu:

Přečteno 127x

Hlasovací lístek o způsobu oddlužení dle § 401 insolvenčního zákona

Zde naleznete tiskopisy hlasovacích lístků o způsobu oddlužení dle § 401 insolvenčního zákona a pokyny pro vyplnění. Lístek je třeba vytisknout a vyplnit ručně.

Přečteno 208x

Souhlas s nahlížením do spisu (exekuce)

Zde naleznete vzor souhlasu s nahlížením do spisu v případě exekuce. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název souboru:

Přečteno 317x

Doložka do smluv o vykonatelnosti práv exekucí (movité věci)

Zde naleznete vzor doložky o vykonatelnosti práv exekucí povinného na část majetku (movité věci). Pozor, doložku je třeba sepsat u notáře formou notářského zápisu. Exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti není od 1.1.2014 možný.

Notářský zápis hradí dlužník. Doložka je přímým exekuční titul, na jehož základě je možné nařídit – jestliže povinný neplní své závazky řádně a včas – exekuci bez dalších soudních řízení.

Přečteno 1658x


↑ Top