Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíPřehled OSVČ pro OSSZ za rok 2011

Osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné OSSZ, PSSZ na předepsaném tiskopisu přehled o příjmech a výdajích OSVČ, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. Více najdete v poučení viz níže.

Přečteno 3011x


↑ Top