Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíNávrh na zvýšení výživného pro nezletilé děti

O určení výživného rozhoduje soud a vychází přitom z potřeb dítěte a možností rodiče, který má povinnost výživné platit (rozhodující je stav v době vydání rozsudku).

Náklady spojené s dětmi ale časem rostou a jestliže se rodiče na zvýšení výživného nedohodnou, je možné o ně žádat soud (zpětně maximálně 3 roky).

Žádost se podává u soudu, který o výživném rozhodl ve třech vyhotoveních. Z návrhu musí být zřejmí všichni účastníci řízení (oba rodiče a děti: jméno a příjmení, datum narození, bydliště) a měl by obsahovat všechny důležité okolnosti. Připojte důležité důkazy (kopie posledních rozhodnutí o výživném, doklady o výdajích, příp. výdělek navrhovatele).

Přečteno 6238x


↑ Top