Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíPřehled OSVČ pro VZP za rok 2011

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP, je povinna předložit osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) příslušnému pracovišti VZP ČR, zpravidla podle místa svého trvalého pobytu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za rok 2011. Více najdete v poučení viz níže.

Přečteno 1672x


↑ Top