Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíTrestní oznámení pro podvod

Trestní oznámení je možné podat písemně nebo ústně do protokolu na Policii ČR nebo státním zastupitelství a může ho podat kdokoliv.

Oznámení by mělo obsahovat informaci, kdo trestní oznámení podává, popis skutku, kterého se oznámení týká, místo a čas a příp. svědky nebo důkazy.

Přečteno 4254x


↑ Top