Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíPlná moc

Zde naleznete na rozdíl od generální plné moci vzor zplnomocnění pro určité úkony nebo omezené časově. Plnou moc si můžete upravit dle potřeby a okolností.

Zmocněnec musí jednat osobně. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, jen v případě je-li výslovně oprávněn podle plné moci udělit plnou moc jiné osobě, nebo je-li zmocněncem právnická osoba.

Plná moc je platná i v případě, že není podpis zmocnitele úředně ověřen. Na druhou stranu pro jednání před řadou úřadů úřadů či úředníků je úřední ověření vyžadováno. (např. Správním řádem a dalšími).

Plnou moc si můžete stáhnout zde kliknutím na symbol nebo název dokumentu. Tento vzor plné moci je zdarma:

Přečteno 3353x

Plná moc, všeobecná (generální)

Generální plná moc se uděluje většinou k zastupování advokátům a není zde specifikován úkon, který má zmocněnec provést.

Pro jednání před úřady a řadou úředníků je vhodné na plné moci podpisy jak zmocněnce tak zmocnitele notářsky nebo úředně ověřit (např. při jednání související s obchodním rejstříkem).

Plná moc zaniká buď provedením úkonu, pro který byla zhotovena, při odvolání zmocnitelem nebo vypovězením zmocněncem a v případě smrti zmocněnce. Zaniká i smrtí zmocnitele, jestliže není určeno jinak (práva a závazky mohou přecházet na jinou osobu).

Plnou moc si můžete stáhnout zde kliknutím na symbol nebo název dokumentu. Tato plná moc je k dispozici zdarma.

Přečteno 46717x


↑ Top