Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíŽaloba o náhradu škody způsobené trestným činem

O náhradu žádá poškozený, kterému vznikla trestným činem škoda na majetku, životě nebo zdraví. Požadavek je možné uplatnit v trestním řízení a rozsudek může sloužit jako podklad pro exekuci.

V případě že soud odkáže poškozeného na náhradu škody na občanskoprávní řízení, má poškozený tři možnosti. 1. domluvit se s odsouzeným, 2. nechat škodu neuhrazenou 3. podání občanskoprávní žaloby o náhradu škody.

Za podání žaloby se platí soudní poplatek ve výši 4% ze žalované částky (minimálně 600 Kč, maximálně 1.000.000 Kč). V žalobě může být navrhnuto, aby soud rozhodl tzv. platebním rozkazem, ten se vydá bez nařízení jednání a řízení se urychlí.

Přečteno 1439x


↑ Top