Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke staženíTrestní oznámení pro neplacení výživného

Trestní oznámení může podat kdokoliv, nejenom osoba, která byla trestním činněm poškozená. Trestní oznámení se podává buď písemně nebo ústně na Policii ČR nebo Státním zastupitelství.

Trestní oznámení by mělo obsahovat kdo ho podává, vylíčení skutku, kterého se týká, místo a čas, kdy ke skutku došlo, kdo je podezřelý (jestliže to víme) a příp. svědky a důkazy.

Oznamovatel má právo být informován, jak v rámci oznámení Policie konala a sice ve lhůtě jednoho měsíce od podání. (v případě že o to oznamovatel požádal).

Přečteno 3522x


↑ Top