Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Dohoda o provedení práce

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zaměstnavatelé mohou k plnění svých úkolů a zabezpečení svých potřeb uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a to například dohodou o provedení práce.

Hlavní výhoda využití dohody o provedení práce (z pohledu zaměstnavatele) spočívá v tom, že nezakládá účast na zdravotním a sociálním pojištění, čímž zaměstnavateli snižuje mzdové (a zčásti i administrativní) náklady. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti navíc není pracovní doba omezena podmínkou maximálního limitu odpracovaných hodin ve výši poloviny stanovené týdenní pracovní doby, avšak podle ustanovení § 76 zákoníku práce nesmí zaměstnanec pro jednoho zaměstnavatele odpracovat na dohodu (či více po sobě uzavřených dohod) o provedení práce více než 300 hodin v jednom kalendářním roce.

Zákoník práce:

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

§ 74

Obecné ustanovení

(1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

(2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

§ 75

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

§ 77

Společné ustanovení

(1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o

a) odstupné podle § 67 a 68,

b) pracovní dobu a dobu odpočinku,

c) překážky v práci na straně zaměstnance,

d) skončení pracovního poměru a

e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen „odměna z dohody“).

(2) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.

Přečteno 6607x↑ Top