Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Kupní smlouva všeobecná podle NOZ (od roku 2014)

4.50 avg. rating (87% score) - 8 votes

Po 1.1.2014 s účinností Nového občanského zákoníku došlo co se týče kupních smluv k zásadním změnám, což je nutné při uzavírání smluv tohoto typu zohlednit.

Nabízíme Vám ZDARMA vzor kupní smlouvy vytvořené právníkem v souladu s Novým občanským zákoníkem účinným od 01.01.2014. První stránka smlouvy je k náhledu zde:

 • Kupni smlouva
 • Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci stáhnout zde. Registrace je zdarma a nejsou s ní spojené žádné další povinnosti nebo poplatky.

  Zde si můžete ihned stáhnout starší neaktualizovaný vzor kupní smlouvy:

  Mohl by Vás zajímat i předávací protokol ke kupní smlouvě mezi právnickými osobami nebo vzor smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§ 2079 odst. 1 NOZ)

  Pozor na nová Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
  NOZ zpřesňuje a rozšiřuje vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 2132 – 2157 NOZ). Z obchodního zákoníku (§ 471 – 475) přebírá úpravu koupě na zkoušku a cenové doložky. NOZ nově počítá s výhradou zpětného prodeje a výhradou lepšího kupce.
  Strany si mohou v kupní smlouvě sjednat tato vedlejší ujednání:
  Výhradu vlastnického práva (§ 2132 – 2134 NOZ)
  Výhradu zpětné koupě (§ 2135 – 2138 NOZ)
  Výhradu zpětného prodeje (§ 2139 NOZ)
  Předkupní právo (§ 2140 – 2149 NOZ)
  Koupi na zkoušku (§ 2150 – 2151 NOZ)
  Výhradu lepšího kupce (§ 2152 – 2153 NOZ)
  Cenovou doložku (§ 2154 – 2156 NOZ)
  Jiná vedlejší ujednání (§ 2157 NOZ)

  Přečteno 19166x

  Napište komentář  ↑ Top