Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


VZP – Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

3.00 avg. rating (65% score) - 1 vote

Zde naleznete tiskopis žádosti o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ. Tiskopis si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Mohl by Vás zajímat i tiskopis dokladu pro OSVČ o výši záloh na pojistné a tiskopis pro přehled záloh OSVČ za rok 2014


OSVČ – snížení záloh na pojistné
Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit měsíčně zálohy, pokud není od platby těchto záloh zákonem osvobozena, ve výši vypočtené z dosaženého vyměřovacího základu v předchozím roce, tj. na základě odevzdaného PŘEHLEDU. Zálohu si nemůže OSVČ sama snížit ani zvýšit (zvýšení je možné pouze v prvním roce podnikání), může však požádat o její snížení, pokud zjistí, že příjem po odpočtu výdajů připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce, předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je nejméně o jednu třetinu nižší, než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost.

Zdravotní pojišťovna na podkladě této žádosti sníží zálohu na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

Žádost o snížení zálohy nemůže OSVČ podat v únoru a březnu, protože v těchto měsících není splněna podmínka období, ve kterém se sleduje dosažený příjem po odpočtu výdajů, tzn. období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však odobí 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Přečteno 286x

Napište komentář↑ Top