Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Přehled o příjmech a výdajích 2014

1.00 avg. rating (45% score) - 1 vote

Zde naleznete tiskopis pro přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 České průmyslové zdravotní pojišťovny.


Informace pro OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná má za povinnost do osmi dnů nahlásit České průmyslové zdravotní pojišťovně počátek podnikání, stejně tak jako jeho ukončení.

Osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné formou měsíčních záloh a doplatku pojistného. Zálohy platí tehdy, pokud je podnikání hlavní zdroj příjmů, což platí i pro souběh se státní kategorií. Např. osoby pobírající důchod nebo nezaopatřené dítě ( student) jsou povinni platit zálohy, s výjimkou prvního roku podnikání. V následujících letech platí zálohy podle skutečnosti za předchozí rok, může se stát, že záloha bude např. 10 Kč. I takovou zálohu jsou povinni platit.

Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy je povinen platit každý, u něhož je podnikání hlavním zdrojem příjmů (i důchodci, nezaopatřené děti apod.). Zálohy nemusí platit ta OSVČ, která je také zaměstnána a toto zaměstnání je pro ni hlavním zdrojem příjmů a samostatná výdělečná činnost pouze vedlejším zdrojem příjmů.
Doplatek je splatný do osmi dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
OSVČ má za povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové, podat přehled o platbě pojistného za uplynulé zdaňovací období (viz formulář) a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna.

Bankovní účet
508111/0300 CZ52 0300 0000 0000 0050 8111
variabilní symbol je rodné číslo, konstantní symbol je 0558

Přečteno 1330x

Napište komentář↑ Top