Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Obchodní právo


Univerzální pokladní doklad

Zde najdete vzor univerzálního pokladního dokladu, můžete ho použít jako příjmový i jako výdajový.

Zajímat by Vás mohl i vzor příjmového nebo výdajového pokladního dokladu.

Přečteno 17209x

Faktura – daňový doklad A4

Zde naleznete vzor pro fakturu – daňový doklad ve formátu A4 (vhodné i pro plátce DPH). Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Přečteno 5635x

2. upomínka, vzor v němčině

Zde Vám nabízíme vzor druhé upomínky v německém jazyce. Použít ho můžete v případě, že na první upomínku zákazník nereagoval. Vzor si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo word:

Mohl by Vás zajímat i vzor první upomínky v němčině.

Přečteno 1138x

Registrace jako identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je plátcem DPH pouze pro plnění v zahraničí, v ČR se nestává plátcem daně, tzn. nemůže uplatňovat odpočet DPH. Plátce DPH se nemůže stát identifikovanou osobou.

Přihlášku je třeba podat do 15 dnů od dne, kdy se z nás stala identifikovaná osoba. Identifikovanou osobou se stáváme z následujících důvodů:

– Z jiného státu EU jsme zakoupili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)
– Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy z celého světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords).
– Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku – jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.
– Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense.

Zde naleznete tiskopis pro přihlášku jako identifikovaná osoba. Jedná se o stejný tiskopis jako přihláška k DPH, je třeba ho ale jinak vyplnit.

Zde naleznete vzor vyplněné přihlášky k registraci fyzické osoby.

Měsíčně je třeba podávat souhrnné hlášení. Daňové přiznání k DPH se podávat NEMUSÍ.

Je možné i požádat o zrušení registrace identifikované osoby.

Přečteno 2991x


↑ Top