Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Finanční úřad


Žádost o vrácení DPH pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku

Zde najdete tiskopis žádosti o vrácení DPH pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku a poučení ke stažení i v plném rozsahu níže:

Číst dál →

Přečteno 257x

Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí

DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ,
DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
Při vyměřování daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí se postupuje dle zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon“).

Číst dál →

Přečteno 1026x

Žádost o jiné stanovení záloh daně

Zde najdete vzor žádosti o jiné stanovení daňových záloh (snížení). Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Přečteno 941x

Vzor vyplnění přihlášky identifikované osoby – fyzická osoba

Zde naleznete vzor vyplnění přihlášky k registraci jako identifikovaná osoba pro fyzickou osobu. Informace týkající se identifikované osoby naleznete v Registrace jako identifikovaná osoba.

Přečteno 1522x


↑ Top