Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Trestní právo


Stížnost proti rozhodnutí Policie ČR

Zde naleznete vzor stížnosti proti rozhodnutí Policie ČR. Ve stížnosti doplníte pouze informace, týkající se trestního oznámení, které bylo odloženo.

Přečteno 1111x

Žádost o vrácení řidičského průkazu (oprávnění) po uplynutí trestu

Zde Vám nabízíme zdarma vzor žádosti o vrácení řidičského oprávnění po uplynutí trestu. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název dokumentu:

Soudu je třeba dokládat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel.

Mohl by Vás zajímat i vzor žádosti o vrácení po uplynutí poloviny trestu.

Číst dál →

Přečteno 4774x

Plná moc pro převzetí výpisu z rejstříku trestů

Zde Vám nabízíme vzor plné moci pro převzetí výpisu z rejstříku trestů ve formátu word a pdf. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název dokumentu.

Přečteno 812x

Trestní oznámení pro neplacení výživného

Trestní oznámení může podat kdokoliv, nejenom osoba, která byla trestním činněm poškozená. Trestní oznámení se podává buď písemně nebo ústně na Policii ČR nebo Státním zastupitelství.

Trestní oznámení by mělo obsahovat kdo ho podává, vylíčení skutku, kterého se týká, místo a čas, kdy ke skutku došlo, kdo je podezřelý (jestliže to víme) a příp. svědky a důkazy.

Oznamovatel má právo být informován, jak v rámci oznámení Policie konala a sice ve lhůtě jednoho měsíce od podání. (v případě že o to oznamovatel požádal).

Přečteno 2790x


↑ Top