Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Dohoda o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu podle NOZ

1.00 avg. rating (45% score) - 1 vote

Zde Vám nabízíme zdarma vzor Dohody o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu podle NOZ (účinné od 1.1.2014).

Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci stáhnout zde. Registrace je zdarma a nejsou s ní spojené žádné další povinnosti nebo poplatky.

Všechny vzory smluv, ke kterým získáte přístup, jsou vytvořené právníkem podle aktuální legislativy (2015).

Zde najdete příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku:

§ 735 Zvláštní ustanovení

Neuzavřou-li spolu manželé, kteří mají v úmyslu dosáhnout rozvodu manželství způsobem uvedeným v § 757, dohodu o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu, v níž pod podmínkou, že manželství bude rozvedeno, rovněž ujednají, jak budou v době odděleného hospodaření nabývat práva a zavazovat se, platí pro dobu odděleného hospodaření manželů ustanovení o společném jmění přiměřeně, ledaže tento zákon stanoví jinak.

Pokud se řeší SJM, záleží na úvaze soudu, co z doby odděleného soužití
ještě to SJM přibylo (majetek a pohledávky) a co už ne.

§ 757

(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,

b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,

c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

(2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

Rozvod dohodou. Podmínky zůstávají stejné. Podmínkou je soudem schválená
dohoda rodičů o péči o dítě a výživném, a úředně ověřená dohoda o majetku.
Oddělené bydlení není třeba. Pokud se nedohodnete na jedné z těchto dvou věcí, nejedná se už o rozvod dohodou a soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství.

Přečteno 551x

Napište komentář↑ Top