Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Rodina a manželství


Návrh na uznání cizího rozhodnutí ve věcech určení (zjištění nebo popření) otcovství

Žádost o uznání cizozemského rozhodnutí je nutné podat k Nejvyššímu soudu ČR.

Číst dál →

Přečteno 386x

Návrh na uznání cizího rozhodnutí ve věcech manželských (rozvod, neplatnost manželství) – Nejvyšší soud ČR

Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky se sídlem v Brně, tel: 541 593 111.

Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu České republiky v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.

Zde si stáhněte vzor žádosti:

Číst dál →

Přečteno 602x

Dohoda o výživném pro rozvedeného manžela podle NOZ

Nabízíme Vám ZDARMA vzor dohody o výživném pro rozvedeného manžela vytvořené právníkem v souladu s Novým občanským zákoníkem účinným od 01.01.2014. První stránka smlouvy je k náhledu zde (v needitovatelném formátu pdf):

Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci stáhnout zde. Registrace je zdarma a nejsou s ní spojené žádné další povinnosti nebo poplatky.

Číst dál →

Přečteno 1599x

Dotazník k registrovanému partnerství

Zde naleznete tiskopis dotazníku pro registrované partnerství. Tiskopis si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Jaký je postup pro vstup do registrovaného partnerství:

Vyřizuje příslušný odbor matriky na Městském úřadu. Potřebovat budete:
– vyplněný formulář
– doklad totožnosti
– rodný list
– doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo občanský průkaz)
– výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo partnerství (lze prokázat platným občanským průkazem)
– doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství

Poplatky:
– jestliže má jedna z osob trvalý pobyt na území ČR: 2.000,-Kč
– ani jedna z osob nemá trvalý pobyt na území ČR: 3.000,-Kč

Přečteno 358x


↑ Top