Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Rodinné právo


Návrh na uznání cizího rozhodnutí ve věcech určení (zjištění nebo popření) otcovství

Žádost o uznání cizozemského rozhodnutí je nutné podat k Nejvyššímu soudu ČR.

Číst dál →

Přečteno 268x

Návrh na uznání cizího rozhodnutí ve věcech manželských (rozvod, neplatnost manželství) – Nejvyšší soud ČR

Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky se sídlem v Brně, tel: 541 593 111.

Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu České republiky v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.

Zde si stáhněte vzor žádosti:

Číst dál →

Přečteno 472x

Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí podle NOZ

Nabízíme Vám ZDARMA vzor dědické smlouvy s odevzdáním části majetku před smrtí vytvořené právníkem v souladu s Novým občanským zákoníkem účinným od 01.01.2014. První stránka smlouvy je k náhledu zde (v needitovatelném formátu pdf):

Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci stáhnout zde. Registrace je zdarma a nejsou s ní spojené žádné další povinnosti nebo poplatky.

Mohl by Vás zajímat i vzor dědické smlouvy podle NOZ.

Přečteno 253x

Dědická smlouva podle NOZ

Nabízíme Vám ZDARMA vzor dědické smlouvy vytvořené právníkem v souladu s Novým občanským zákoníkem účinným od 01.01.2014. První stránka smlouvy je k náhledu zde (v needitovatelném formátu pdf):

Celou smlouvu ve formátu word (je možné ji stáhnout a vyplnit přímo na počítači) si můžete po registraci stáhnout zde. Registrace je zdarma a nejsou s ní spojené žádné další povinnosti nebo poplatky.

Číst dál →

Přečteno 3622x


↑ Top