Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Správní právo


Žádost o provedení změn v cestovním dokladu

Zde naleznete formulář pro provedení změn v cestovním dokladu. Formulář si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Mohl by Vás zajímat i formulář žádosti pro vydání cestovního dokladu.

Přečteno 148x

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Zde naleznete tiskopis žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému.

Vyřizuje oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel.

Číst dál →

Přečteno 280x

Dotazník k registrovanému partnerství

Zde naleznete tiskopis dotazníku pro registrované partnerství. Tiskopis si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Jaký je postup pro vstup do registrovaného partnerství:

Vyřizuje příslušný odbor matriky na Městském úřadu. Potřebovat budete:
– vyplněný formulář
– doklad totožnosti
– rodný list
– doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo občanský průkaz)
– výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo partnerství (lze prokázat platným občanským průkazem)
– doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství

Poplatky:
– jestliže má jedna z osob trvalý pobyt na území ČR: 2.000,-Kč
– ani jedna z osob nemá trvalý pobyt na území ČR: 3.000,-Kč

Přečteno 358x

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Zde naleznete vzor žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Ve druhém dokumentu naleznete informace týkající se rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení.

Přečteno 513x


↑ Top