Vzory smluv a formuláře ke stažení

Vzory smluv a formuláře ke stažení


Automobil


Kniha jízd

Zde naleznete vzor knihy jízd. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na odkaz.

Mohl by Vás zajímat i vzor cestovního příkazu a vyúčtování pracovní cesty zde:

Přečteno 8772x

Informace – dovozy vozidel (ojetá auta)

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla:

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti (nelze podat elektronicky). Příslušná je obec s rozšířenou působností, kde má žadatel pobyt nebo sídlo.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí obsahovat:

– právnická osoba: obchodní firmu, sídlo a IČO
– fyzická osoba: jméno, příjmení, obchodní firmu (u podnikatelů), rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu

– druh a kategorii silničního vozidla, výrobce vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla

– účel, pro který má být silniční vozidlo používáno

Číst dál →

Přečteno 677x

Protokol o převzetí auta zaměstnancem do užívání

Zde naleznete vzor protokolu o převzetí auta zaměstnancem. Vzor si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Přečteno 6978x

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel

Zde najdete tiskopis žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel. Tiskopis si stáhnete jednoduše kliknutím na název:

Přečteno 256x


↑ Top